Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond!

Netwerkbijeenkomst:

Wij(k) Gezond!

Voor medewerkers van organisaties in sport, zorg, welzijn, onderwijs en gezondheid uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek

Kom jij ook?

Donderdag 30 november van 19:30-22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur) in basisschool De Wegwijzer, Zonnewijzer te Wijk bij Duurstede

Wat kun jij samen met anderen betekenen voor een gezonder en actiever Wijk bij Duurstede? Wat kan het vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond! daarin voor jou betekenen? Welke speerpunten zijn er voor de komende jaren en welke programma’s komen er aan?

Programma van de avond 
19.00 uur   Inloop met koffie/thee
19.30 uur   Welkomstwoord en opening door wethouder Jan Kuiper
19.40 uur   Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond! en JOGG in 2024 door
                         Jorike Olde Loohuis, Ad de Jong en Tobias Wijnmaalen
20.00 uur   Twee workshops waar de deelnemers uit kunnen kiezen:

Sociaal veilige sport door Nelly Voogt, integriteitsexpert van Centrum Veilige Sport Nederland
In het vitaliteitsakkoord van de gemeente Wijk bij Duurstede is sociaal veilige sport een belangrijk thema. Maar wat houdt dit nu precies in? Hoe geven we dit vorm in de sport? En waar ben je als sportaanbieder verantwoordelijk voor? Tijdens deze workshop neemt Nelly Voogt u mee in het brede onderwerp Sociaal veilige sport. U gaat naar huis met concrete voorbeelden van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. En dit hoeft u niet alleen te doen, juist niet! Ook de ondersteuningsmogelijkheden komen aan bod. Deze workshop is bedoeld voor bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen, commissieleden en alle overige belangstellenden van sportaanbieders (zowel verenigingen als commerciële sportaanbieders).

Ketenaanpak valpreventie en welzijn op recept door Marie Rose van Lieshout en Sonia Jennings 
De gemeente heeft met ingang van 2024 een wettelijke taak op het gebied van valpreventie in het kader van Gezond & Vitaal ouder worden. Naast het zorgdomein heeft ook het sociale domein een rol in de ketenaanpak Valpreventie. Om dubbel werk bij professionals te voorkomen is onderlinge afstemming en elkaar weten te vinden essentieel. Wat houdt de ketenaanpak precies in? Welke rol pak jij vanuit je intrinsieke motivatie? Voeg jij een praktische waarde toe aan ontwikkelingen die er zijn waarbij zowel de nulde, als de eerste en de tweede lijn gezamenlijk dezelfde kant opgaan?
Na de workshop heb je meer kennis over de ketenaanpak en wat er nodig is om het goed te organiseren. Je weet hoe de screening op verhoogde valkans plaatsvindt. En je hebt meer inzicht in de rol van Welzijn op recept in het kader van de ketenaanpak Valpreventie. 

21.00 uur   Netwerken en uitwisselen
22.00 uur   Sluiting van de bijeenkomst 

  Wil je meer weten over deze thema’s en kennis en ervaring met elkaar delen, kom dan naar deze netwerkbijeenkomst van het vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond! 

  Meld je aan via dit aanmeldformulier en informeer anderen over deze netwerkbijeenkomst. 

  Contact en aanmelden

  Meer informatie is op te vragen bij Nancy Rietveld via 06 428 661 67 of vitaliteitsakkoord@stichtingwijksport.nl

  Van sport- en preventieakkoord naar vitaliteitsakkoord

  Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek

  Op initiatief van de landelijke overheid werden gemeenten gestimuleerd om met lokale partijen en inwoners een lokaal sportakkoord en een lokaal preventieakkoord af te sluiten. In onze gemeente is in 2019 Ons Sportakkoord gesloten en in 2020 het preventieakkoord Wij(k) Gezond. Deze akkoorden zijn nu samengevoegd tot het vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond. Beide akkoorden zijn in totaal door ruim 40 partijen ondertekend. Zij hebben met elkaar gesproken over welke bijdrage zij (gezamenlijk) kunnen leveren om meer inwoners van onze gemeente de mogelijkheid te bieden om voor een gezondere leefstijl te kiezen. Hierin wordt onderstreept dat samenwerking belangrijk is om deze ambities rondom sporten en bewegen en een gezonde leefstijl in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede te realiseren. Of dit nu gaat om meer sporten en bewegen, gezond gewicht, mentale gezondheid, stoppen met roken of overmatig alcoholgebruik, elke partij draagt hierbij zijn eigen steentje bij. Ook inwoners zullen worden betrokken bij het vitaliteitsakkoord, zodat er daadwerkelijk wordt ingespeeld op de bestaande behoeften. In het vitaliteitsakkoord zijn de afspraken en acties uit het sportakkoord, preventieakkoord en JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) opgenomen. We willen met elkaar een beweging op gang brengen naar een gemeente waarin het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde keuzes te maken en zo preventief te werken aan gezondheid en meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

  De kerngroep

  Er bestond een kerngroep sportakkoord en een werkgroep gezonde leefstijl. In deze groepen zitten enthousiaste mensen in met een brede blik vanuit verschillende werkvelden uit de 3 dorpskernen. Deze twee groepen zijn samengevoegd tot de kerngroep Wij(k) Gezond. Deze kerngroep zal de aanvragen beoordelen, de financiën verdelen en daarnaast de projecten en activiteiten monitoren, evalueren en waar nodig ondersteunen. De kerngroep is de spil op het gebied van gezonde leefstijl en eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Ze weet wat er leeft door haar uitgebreide professionele en vrijwillige netwerk. Hierdoor kunnen ze professionals, instellingen en organisaties (met hun vrijwilligers) aan elkaar koppelen en zo kennisdeling bevorderen.

  • Marie-Rose van Lieshout (fysiotherapie Weustink)
  • Thera Knopperts (GGD)
  • Frank Brouwer (Stichting Binding)
  • Tobias Wijnmaalen (coördinator buurtsportcoaches Stichting Wijksport en JOGG-regisseur)
  • Mieke Damen (Langbroek)
  • Ad de Jong (Cothen)
  • Johan van Basten (vakleerkracht bewegingsonderwijs)
  • David Bouwmeester (fysiotherapeut en eigenaar fysiotherapie & sport Fit4all)
  • Jorike Olde Loohuis (beleidsadviseur sport gemeente Wijk bij Duurstede) 
  • Nancy Rietveld (coördinator kerngroep Wij(k) Gezond! en eigenaar Natuurlijk Heel Leuk)

  De gekozen kernthema’s

  Het vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond is gebaseerd op de ambities uit Ons Sportakkoord, de thema’s uit het preventieakkoord en de JOGG-aanpak; gezonde jeugd, gezonde toekomst. Er zijn vier kernthema’s geformuleerd waarmee we aan de slag gaan.

  1. Bewegen en gezondheid jeugd

  Meer en beter bewegen voor kinderen (0-12 jaar):
  Meer kinderen bewegen dagelijks 1 uur matig intensief én gymmen of sporten 3 x per week. Hierdoor nemen hun motorische vaardigheden toe. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.

  Voorbeelden
  De buurtsportcoaches organiseren activiteiten voor basisschoolkinderen, zoals de Koningsspelen, Wijkse Spelen en het Wijks Kinderspektakel en beweeglessen op het kinderdagverblijf. Spelerij Maatjes heeft vanuit het sportakkoord een duikelrek aangeschaft waardoor de kinderen op de BSO extra mogelijkheden hebben voor beweging en spel. Volleybalvereniging Bourgondië heeft vanuit het sportakkoord een subsidie ontvangen voor de doorontwikkeling van de volleybalspeeltuin voor 3 – 6 jarigen en dus het aantrekken van nieuwe leden.

  Fysieke en sociale omgeving van jeugd gezonder maken (0 – 19 jaar):
  Gemeente Wijk bij Duurstede is JOGG-gemeente geworden. JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar. We maken de leefomgevingen thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media gezond. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen overgewicht en obesitas. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

  Voorbeelden
  Overal waar we komen, worden we verleid tot het nuttigen van veel en ongezonde voeding. We bewegen steeds minder, hebben vele stress en slapen onvoldoende. Het resultaat: een enorme groei van welvaartsziekten. We staan voor een brede maatschappelijke opgave: een leefstijltransitie. De transitie van ongezond naar gezond. Het is onze ambitie om samen met het lokale werknet van (maatschappelijke) organisaties, de gemeente, GGD en bedrijven de leefomgeving van de jeugd gezonder te maken. Een gezonde toekomst begin met een gezonde jeugd. Kinderen kunnen dit niet zelf en hebben (meer) grote mensen nodig! Dit doen we door middel van de landelijke JOGG-aanpak en het gezonde lokale leefstijlprogramma ’De Voel Jij Je Lekker Tour’ waar basisscholen jaarlijks aan mee doen. Samen gaan we voor een gezonde schoolomgeving en kinderopvang waar het de normaalste zaak van de wereld is dat je van kleins af aan water drinkt en elke dag groente en fruit eet. Waar je om de hoek van het schoolplein niet wordt verleid om ongezond te eten. En waar voldoende ruimte is om te spelen en bewegen en je leert wat een gezonde leefstijl inhoudt.  #maakgezondgewoon

  2. Positieve en inclusieve sportcultuur

  Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur:
  Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur: Alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken, doordat de financiële en organisatorische basis goed is. Aanbieders kunnen zich richten op verbreding van hun aanbod. Iedereen kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Dit vraagt aandacht van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers. Ook om misstanden te voorkomen.

  Voorbeelden
  Gymnastiek- en turnvereniging Levitas die een wandelgroep opstart. CDW en SVF hebben gezamenlijk Walking Football opgezet. SVF en Levitas volgen via de Rabobank een traject om te zorgen dat hun vereniging toekomstbestendig is. De buurtsportcoaches organiseren sportcafés waarin inspiratiesessies worden gegeven over bepaalde thema’s. Kanovereniging Dorestad ontving subsidie voor het werven van leden voor hun vereniging. Handbalvereniging Fortissimo organiseerde de Cothense Beachweken en ontving hiervoor subsidie uit het sportakkoord.

  Zonder belemmeringen bewegen voor iedereen:
  Iedere inwoner uit de gemeente Wijk bij Duurstede kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie vormen hierbij geen belemmering.

  Voorbeelden
  De gemeente mag zich ook Doortrapgemeente noemen. Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de subsidie vanuit het vitaliteitsakkoord zullen er aankomende twee jaar verschillende interventies opgezet worden om de fietsveiligheid in de gemeente te verbeteren. Naast de fietsveiligheid wordt er ook ingezet op de gezondheid en het samenbrengen van de ouderen in onze gemeente. Het doel van Doortrappen is om ouderen langer en veiliger te laten fietsen door per stap zoveel mogelijk ouderen te bereiken om hen bewust te maken, vervolgens tot handelen over te laten gaan en uiteindelijk ambassadeur te laten zijn en daarmee anderen te motiveren.

  3. Gezonde omgeving

  Gezond gewicht:
  Gezond gewicht is een belangrijk thema in het nationale preventieakkoord. Ook in Wijk bij Duurstede is hier veel aandacht voor. Gezond gewicht heeft meerdere aspecten: gezond eten, meer/ beter sporten en bewegen aantrekkelijker maken, een gezondere omgeving maken en voor hen die het nodig hebben toegankelijke en passende ondersteuning en zorg bieden. We willen een gedragsverandering teweeg brengen en zijn inmiddels JOGG-gemeente geworden (zie thema bewegen en gezondheid jeugd).

  Voorbeelden
  De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is voor een deel gesubsidieerd uit het preventieakkoord. Dit geldt ook voor het project ‘bij vaccineren valt wat te leren’ waarbij tijdens de vaccinaties voor kinderen door de GGD voorlichting wordt gegeven door buurtsportcoaches/ diëtisten. Ook de kinderopvang heeft subsidie gekregen om sporten en bewegen te promoten binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

  Middelengebruik (alcohol- drugs- en rookpreventie):
  Het alcoholgebruik onder jongeren ligt in onze gemeente beduidend hoger dan in de regio. Dit geldt voor het alcohol drinken op zich en ook voor het ‘bingedrinken’. Ook roken in onze gemeente meer inwoners dan elders in het land. Weerbaar zijn om het gebruik van genotmiddelen te voorkomen is een speerpunt in de preventieagenda’s van de gemeente. Binnen dit thema willen we zorgen voor extra aandacht en inzet op deze thema’s. Het aanhaken van private partijen (o.a. horeca, supermarkten) is hierbij een uitdaging. 

  Voorbeelden
  Een stagiaire van de gemeente is aan de slag met een plan voor een ‘rookvrije generatie’. De GGD maakt samen met de gemeente een plan om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Hierbij worden allerlei stakeholders betrokken.

  4. Mentale Gezondheid

  Mentale gezondheid gaat over cognitief (denken), emotioneel (voelen) en sociaal welzijn. Mentaal gezonde personen voelen zich over het geheel genomen tevreden, zijn in staat om te genieten, denken positief, kunnen omgaan met tegenslagen en zijn tevreden met hun sociale relaties. In 2019 had 29% van de jongeren in de gemeente Wijk bij Duurstede matig tot hoog risico op psychosociale problemen. Dit is een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde. En in coronatijd is dit aantal alleen maar gestegen. Bij het opstellen van het preventieakkoord zat veel energie bij de samenwerkingspartners om met dit thema aan de slag te gaan. Subthema’s hierbij zijn: eenzaamheid onder jongeren, inzet van kunst en cultuur, buiten spelen en bewegen, sporten voor mensen met psychische klachten.

  Voorbeelden
  Het project Healthy Moves waarbij jongeren en volwassenen d.m.v. bewegen (runningtherapie), voeding en ontspanning hun fysieke en mentale gezondheid willen bevorderen. Hierdoor ervaren ze minder stress en krijgen meer energie. Vanuit het preventieakkoord heeft ‘Natuurlijk heel Leuk’ subsidie ontvangen om een buurtmoestuin op te zetten en natuurlijke en speelse verbindingsstroken en speel- en beweegaanleidingen aan te leggen. 

  Subsidie aanvragen

  De stappen bij het aanvragen van een subsidie:

  .Subsidie aanvragen 2023

  Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek

  Voor de uitvoering van activiteiten en projecten in het kader van het Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond stelt het Rijk voor 2022 t/m 2023 subsidie beschikbaar. Voor 2022 was dit € 60.000 en voor 2023 is dit € 40.000. Heeft u een project dat past binnen één van de vier thema’s binnen het Vitaliteitsakkoord? Dan kunt u via dit online formulier een aanvraag doen voor een subsidie. Daarbij is het belangrijk dat u zich houdt aan de criteria die de kerngroep heeft opgesteld. Voor de beoordeling van de aanvragen hanteert de kerngroep dit toetsingskader. De kerngroep zal het beschikbare bedrag zoveel mogelijk over aanvragen verdelen.

  Subsidieaanvragen vanaf €1.000
  De kerngroep komt in 2023 vier keer bijeen om de subsidieaanvragen te beoordelen en een beslissing te nemen over de ingediende subsidieaanvragen. De uiterste inleverdata voor subsidieaanvragen per ronde staan hieronder weergegeven. Uiterlijk een maand na de sluitingstermijn ontvangt u een reactie van de kerngroep.

  Sluitingstermijn subsidieaanvragen 2023
  1e ronde 24 maart
  2e ronde 16 juni
  3e ronde 30 september
  4e ronde 31 december

  Subsidieaanvragen tot €1.000
  Dient u een subsidieaanvraag in met een bedrag tot €1.000 dan wordt de aanvraag sneller beoordeeld. U ontvangt doorgaans uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de aanvraag (m.u.v. de zomer- en kerstvakantie) een reactie. Voor de aanvraag gelden de algemene criteria. Via dit online formulier kunt u een subsidieaanvraag indienen.

  Vaststelling subsidie 2023

  Is uw subsidieaanvraag (gedeeltelijk) toegekend? Dan ontvangen we binnen 4 weken nadat de activiteit/het project is afgerond of anders uiterlijk voor 30 juni 2023 (1e ronde), 31 oktober 2023 (2e ronde), 31 december 2023 (3e ronde) en 31 maart 2024 (4e ronde) graag een korte verantwoording. Hiervoor kunt u deze vragenlijst invullen. Daarnaast ontvangen we graag een aantal foto’s of video(‘s) van de activiteit/het project die we kunnen gebruiken voor de website en/ of andere PR-doeleinden. Ook deze kunt u in de vragenlijst uploaden.

   

  Deadline
  De deadline voor de 4e subsidieronde is 31 december 2023.  

  Criteria
  De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende criteria:

  • De aanvrager is een organisatie en is gevestigd in de gemeente Wijk bij Duurstede.
  • De aanvraag past binnen een van de vier kernthema’s.
  • De aanvraag wordt gebruikt voor nieuw aanbod of een uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod.
  • De aanvraag moet voor de start van de activiteit/ het project ingediend worden. 
  • U voegt een begroting toe en gebruikt hiervoor dit begrotingsformat . Deze begroting uploadt u in het aanvraagformulier.
  • Het online aanvraagformulier  is volledig ingevuld en door ons ontvangen.

  Beslistermijn
  Voor de 4e subsidieronde 2023 ontvangt u uiterlijk 15 februari 2024 per mail een terugkoppeling van de kerngroep.

  Vragen
  Heeft u vragen over de subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met de kerngroep via vitaliteitsakkoord@stichtingwijksport.nl of 06-42866167.

   

  Belangenverstrengeling en persoonlijke belangen

  Als één van de kerngroepleden zelf direct betrokken is bij een aanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.  

  Aanvraagformulier subsidie Vitaliteitsakkoord

  Onder welke van de 4 kernthema’s uit het Vitaliteitsakkoord valt uw subsidieaanvraag (meerdere thema’s zijn mogelijk)?

  Geef aan of er sprake is van een nieuwe activiteit, een uitbreiding op de bestaande activiteit of een verbetering van de activiteit?

  Choose FilesNo file chosenAccepted file types: rtf, pdf, dotx, dotm, xlsx. Max. file size: 24 MB

  Choose FilesNo file chosenAccepted file types: rtf, pdf, xcf, doc, pot, pps, ppt, wri, xla, xls, xlt, xlw, mdb, mpp, docx. Max. file size: 24 MB

  Ondersteuning en vragen

  Over het Sportakkoord

  Ondersteuning en vragen

  Vanuit de kerngroep kunnen we u ook adviseren en ondersteunen in het aanvragen van extra financiering d.m.v. andere fondsen of subsidies. Wilt u gebruik maken van deze ondersteuning? Neem dan contact op met Nancy Rietveld (coördinator kerngroep Wij(k) Gezond!) via vitaliteitsakkoord@stichtingwijksport.nl of 06-42866167.

   

  Voor sportverenigingen

  Voor sportverenigingen is er nog specifieke ondersteuning , passend bij thema 2: Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur. In 2021 en 2022 krijgen we hiervoor ondersteuning van Lokale adviseur Sport Tijmen Maakel. Er is een ruim aanbod aan ‘services’ die door verschillende organisaties worden aangeboden. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. Heeft jouw sportclub behoefte aan ondersteuning en services binnen dit thema? Laat het ons dan weten. Samen kijken we graag hoe de vereniging optimaal ondersteund kan worden. Meer informatie over de services vindt u hier. Komt u graag in contact over verenigingsondersteuning dan kunt u contact opnemen met Roben Schenk (buurtsportcoach) via Roben@stichtingwijksport.nl of 06-33567036.

  Resultaten 2020-2023

  Bekijk de goedgekeurde aanvragen

  Goedgekeurde aanvragen

       

  • Revius Lyceum Wijk bij Duurstede: voor het organiseren van themaweek Gezond Leven voor 400 leerlingen van vmbo, havo en vwo.
  • Stichting Wijksport en stichting Binding: voor het ontwikkelen van hardlooproutes in en tussen de drie kernen van onze gemeente
  • Bridgeclub Dorestad: voor het bieden van een beginnerscursus Bridgen voor nieuwe leden
  • SVL Volleybal: voor het verzorgen van een volleybal techniektraining voor hun leden
  • Stichting Wijksport: voor het organiseren van runningtherapie voor oud-deelnemers van Healty Moves
  • SVL Voetbal: voor het opzetten van voetbal voor mini’s van (ongeveer) 4 tot 7 jaar
  • Vechten tegen Parkinson: voor het verzorgen van Qigong-lessen voor mensen met Parkinson
  • CDW: voor het organiseren van de KNVB-opleiding ‘Besturen met Impact’ voor bestuurders van lokale sportverenigingen

  • SVL Voetbal: voor het organiseren van een voetvolleybal toernooi ter afsluiting van het voetbalseizoen voor spelers en familieleden

  • Stichting Wijksport: voor het organiseren van het programma ‘Gezond & Vitaal oud worden’ voor 55-plussers
  • Basketbalvereniging Bourgondië: verzorgen van wekelijkse training voor kinderen van 7 tot 12 jaar
  • Stichting Wijksport: organiseren van de Nationale Diabetes Challenge, een beweeginterventie van 20 weken gericht op gezondheid en diabetes door samen te wandelen in de eigen buurt of wijk.
  • Dansen met een maatje meer: Activiteit voor mensen met een maatje meer die lekker willen bewegen en dansen in een ongedwongen sfeer
  • Stichting Wijksport: Workshop over seksuele- en genderdiversiteit en van mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport.
  • Voor Bewegen: Verzorgen van sportlessen/sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking 
  • Stichting Wijksport: Organiseren van koningspelen voor groepen 5 t/m 8 van basisscholen met clinics van verschillende sportverenigingen om kinderen kennis te laten maken met diverse mogelijkheden om te gaan sporten en bewegen.
  • Stichting Wijksport: Organiseren van sport- en beweegprogramma Healty Moves voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om tot meer bewegen te komen.
  • Stichting Wijksport en Stichting Binding: Sport- en spelactiviteit voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
   met ‘druk gedrag’ die moeilijk aansluiting vinden bij een reguliere sportclub.
  • Stichting Binding: Sport- en spelmateriaal om het sporten en bewegen meer onder de jeugd te
   stimuleren tijdens de buurtsportactiviteiten.
  • Volleybalvereniging Langbroek: Het opstarten van een gezonde volleybalvereniging.
  • SBS Sport: Het stimuleren om ouderen in beweging te krijgen door het bestaande aanbod te
   verbeteren en uit te breiden.

  • Kind & Co: Pedagogisch medewerkers van Kind & Co, Partou en De Kresj worden getraind in de methode ‘Beweegkriebels’ om meer en beter te bewegen met kinderen van 0-4 jaar.
  • Sante Partners, Kwintes, Abrona en Daily-Fit: het ontwikkelen van beweegaanbod voor kwetsbare inwoners van Abrona, Kwintes en Sante om een gezonde leefstijlverandering te stimuleren.
  • CDW: promotie en ledenwerving G voetbal.
  • Fortissimo: Organiseren van de Cothense beachweken zomer 2021.
  • KV Dorestad: ledenwerving voor het kanovaren in de gemeente Wijk bij Duurstede.
  • Natuurlijk Heel Leuk: het organiseren van een natuur- en buitenspeelweek in de zomer van 2021.
  • Quarijn: het realiseren van een duofiets en het stimuleren van het fietsen van medewerkers en familie met ouderen.
  • Spelerij Maatjes: het realiseren van een duikelrek op het sportpark Mariënhoeve waardoor er voor kinderen een extra mogelijkheid ontstaat voor beweging en spel.
  • SVL voetbal: het organiseren van een jubileum feestdag van SVL voetbal.
  • Volleybalvereniging SV Bourgondië: een kwaliteitsimpuls van de volleybalspeeltuin voor 3 tot 6 jarigen en het werven van nieuwe leden.
  • Huisartsen, leefstijlcoach, diëtiste , fysiotherapeut en buurtsportcoach: Het verzorgen van de gecombineerde leefstijlinterventie ‘De Beweegkuur’ voor mensen met overgewicht. Door het programma leert men gezond gedrag ontwikkelen waardoor overgewicht wordt bestreden. 
  • GGD en de buurtsportcoach: Tijdens een vaccinatiebijeenkomst van jongeren  wordt er informatie gegeven over de sport mogelijkheden in de gemeente en wordt er informatie verkregen over het beweeg- en voedingsgedrag van jongeren.
  • Stichting Wijksport: Eens per week beweegactiviteiten, liefst in samenwerking met sportaanbieders uit de gemeente.
  • SVF Cothen: Cursusaanbod, nazorg, monitoring.
  • Fit4All, diëtiste, runningtherapeut, buurtsportcoach: het aanbieden van leefstijlprogramma van 12 weken waarin deelnemers d.m.v. runningtherapie, gezonde voeding en ontspanning hun fysieke en mentale gezondheid verbeteren en daardoor lekkerder in hun vel komen te zitten.
  • Kinderdagverblijf/BSO en de buurtsportcoach: Meer en beter bewegen op het kinderdagverblijf en de BSO d.m.v wekelijks beweegaanbod aan kinderen van 2 t/m 6 jaar.
  • Stichting Binding, Wijk in Contact (lokale zorgaanbieder), Verbonden Buurt, Verbonden Jongeren: d.m.v plenaire bijeenkomsten met masterclasses, theater/film, en workshops het verbinden (verbonden buurt) van kwetsbare/eenzame inwoners. 
  • Jongerenwerk/Stichting Binding: d.m.v training, groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken worden jongeren van 12-18 en 19-25 jaar begeleid met gevoelens van eenzaamheid. 
  • Stichting Binding, cultuurcoach/Bibliotheek Z-O-U-T: jongeren van 12 t/m 18 jaar gaan d.m.v. het project ‘geef jongeren een stem’ op een creatieve manieren aan de slag met mentale problemen te verwerking.
  • Stichting Binding, cultuurcoach/Bibliotheek Z-O-U-T: d.m.v. het project ‘Da Bombibliotheek’ het aantrekkelijk maken van de bibliotheek voor jongeren van 12 t/m 18 jaar waarbij zij ook activiteiten kunnen organiseren.
  • Natuurlijk heel leuk, Stichting Binding, buurtsportcoaches en de gemeente: het realiseren van natuurlijke, speelse verbindingsstroken en beweeg- en speelplekken dat bewegen aantrekkelijk maakt en stimuleert.
  • Natuurlijk heel leuk, gemeente, Viveste, Stichting Binding, beheergroep NHL, BLOS Kinderopvang, vrijwilligers: het realiseren van een natuurlijke speelplek, ontmoetingsplek en buurtmoestuin in wijk De Engk om kinderen in beweging te brengen, omwonende te activeren en bewust te maken van het belang om gezond te eten.

  55 plussers Wijksport

  Contact

  Neem contact op met Stichting Wijksport