Bestuursteam

Stichting Wijksport

Het bestuursteam: betrokken sturen, beleid op hoofdlijnen, ruimte geven

Het formeel besturen van Stichting WijkSport ligt in handen van een team van vrijwilligers. We werken samen vanuit vertrouwen, bouwen aan resultaat, gedeeld en inspirerend leiderschap, continu verbeteren en vernieuwen vanuit het bestaande. Hierbij respecteren we de afbakening tussen besturen (richten) en uitvoeren (inrichten en verrichten). Het bestuursteam handelt als collegiaal bestuur: we zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. Daarbij zijn bestuursleden gekoppeld aan portefeuilles, projecten en thema’s. Vaste portefeuilles zijn: onderhoud vastgoed; HRM, omgang, vrijwilligers; marketing, verkoop, events, horeca; juridisch, contracten, risicomanagement; financiën, control, rapportage; beleid en strategieontwikkeling. In overeenstemming met de statuten, zijn altijd minimaal de bestuursrollen ingevuld van voorzitter, penningmeester en secretaris.

Het Bestuursteam

Van Stichting Wijksport

Connie Eli

Connie Eli

Voorzitter

connie.eli@stichtingwijksport.nl

Linda van Vemde

Linda van Vemde

Penningmeester

linda.van.vemde@stichtingwijksport.nl

Pieter Riedstra

Pieter Riedstra

Secretaris

pieter.riedstra@stichtingwijksport.nl

Claes Groot

Claes Groot

Marketing & Evenementen

claes.groot@stichtingwijksport.nl

Erik van de Kant

Erik van de Kant

Facilitaire zaken

erik.van.de.kant@stichtingwijksport.nl

Onze werkorganisatie – maakt het waar

Gemiddeld 10 medewerkers geven letterlijk handen en voeten aan het beleid. Administratieve krachten, sportparkmanager, buurtsportcoaches en de technische dienst, onderhoud en facilitaire zaken: samen zetten zij zich elke dag opnieuw in om zoveel mogelijk mensen in beweging te laten komen en te houden. Onze werkorganisatie voert deels ook projecten uit samen met de gemeente. De sportparkmanager is deelnemer aan de bestuursvergaderingen en is de verbindende factor tussen de werkorganisatie en het bestuur.

Samenwerking van o.a. bestuursteam, werkorganisatie en verenigingen

Stichting WijkSport beheert en exploiteert sportpark Mariënhoeve, voor eigen rekening en risico. Het bestuursteam van Stichting WijkSport stuurt op hoofdlijnen en mèt betrokkenheid, waarbij visie en beleid centraal staan. Dit bestuursteam omvat maximaal zeven bestuurders: in duo’s verantwoordelijk per domein, met elk een individueel aandachtsgebied.  De domeinen zijn sporttechnische faciliteiten, financiën & bedrijfsvoering en sport, horeca en evenementen. De sportparkmanager stuurt een bescheiden maar professionele werkorganisatie aan: een coördinator accommodaties, technisch beheerder en medewerkers groenvoorziening & onderhoud, medewerkers huishoudelijke dienst en tenslotte de buurtsportcoaches die sportstimuleringsactiviteiten organiseren en uitvoeren.. De voorzitterstafel is een samenwerkings- en overlegorgaan tussen de verenigingen, tevens adviesorgaan voor het bestuur van de Stichting WijkSport. Minimaal driemaal per jaar is er overleg met de gemeente en bespreken we daarbij o.a. beleidsthema’s, exploitatie en financiële resultaten.

De aanloop

Stichting WijkSport is een zelfstandige stichting. In 1994 werd voorloper stichting Mariënhoeve-West opgericht, als verantwoordelijke partij voor het beheren en uitbouwen van het tot dan toe gemeentelijk sportpark. In de vier jaren daarna realiseerde deze stichting nieuwe sportaccommodatie, inclusief kunstgrasvelden, banen voor jeu de boules, honkbalvelden en een sporthal.

Vervolgens werd een plan uitgewerkt voor een judohal, jeu de boules faciliteiten en (kunst) grasvelden voor voetbal en hockey. Na 2006 werd dit plan stapsgewijs uitgevoerd. In 2008 werd ook een plan opgesteld voor de uitbreiding van het sportcomplex, met o.a. een turnhal. In 2009 startte de economische crisis. In die context van financiële onzekerheid kon dit plan niet uitgevoerd worden. In 2015 kon de gewenste uitbreiding wel worden gerealiseerd: er werd een nieuwe hal geopend met 3 sportzalen, waaronder een zaal voor turnen en gymnastiek.

Contact

Neem contact op met Stichting Wijksport