JOGG

Gezonde jeugd, gezonde toekomst

Volg en Like ons

Gemeente Wijk bij Duurstede is sinds 1 januari 2022 JOGG-gemeente voor een periode van minimaal 3 jaar. De JOGG-aanpak is een gestructureerde, planmatige en integrale aanpak om de fysieke en sociale leefomgeving van jeugd en jongeren gezonder te maken.

Wat is JOGG?

JOGG zet zich in voor een vitale samenleving waarin een gezond leven voor alle kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar het uitgangspunt is. Op dit moment leven kinderen in een maatschappij waarin ze voortdurend worden verleid tot ongezonde keuzes. Dit leidt tot ongezond gedrag en meer (welvaart)ziektes. We gaan voor meer bewegen, meer gezonde voeding en voldoende slaap en ontspanning.

Samen maken we gezond gewoon

De jeugd heeft volwassenen nodig om gezonde keuzes te maken. Daarom wil JOGG laten zien dat een gezonde toekomst een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Van kamerlid, wethouder en schooldirecteur tot supermarktmanager, ondernemer, kantinemedewerker, trainer, jongerewerker en buurtsportcoach. Iedereen is nodig voor een maatschappij waarin gezond leven het uitgangspunt is. Mede door het gesloten Vitaliteitsakkoord, is in de gemeente Wijk bij Duurstede een mooi en groot ‘werknet’ gerealiseerd met verschillende partijen. Met deze partijen wordt samengewerkt om de doelen op het gebied van een gezonde leefstijl te bewerkstelligen. Dit netwerk willen we verder uitbreiden. De focus zal hierbij met name liggen op het betrekken van ondernemers (private partijen) en inwoners.

Sportomgeving

Ambitie

In alle sportkantines wordt het gemakkelijker gemaakt om gezonde keuzes te maken. De sportaccommodaties zijn rookvrij. In sportkantines is er een gezond voedingsaanbod en er wordt verantwoord met alcohol om gegaan. Zo wordt sporten écht gezond. Voor inwoners uit de gemeente is het sport- en beweegaanbod goed vindbaar.

Doelstelling

 • Het aantal sportverenigingen en -accommodaties in de gemeente Wijk bij Duurstede dat een start heeft gemaakt met de Teamfit-aanpak is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen.
 • Het aantal sportevenementen in de gemeente Wijk bij Duurstede dat gezondere voeding en sportsponsoring aanbiedt is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen. We starten met de evenementen van de buurtsportcoaches en breiden uit naar andere aanbieders.
 • Het aantal sportverenigingen en -accommodaties in de gemeente Wijk bij Duurstede dat met een gezondere sportkantine werkt is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen.
 • Het aantal sportverenigingen en -accommodaties dat integraal aan de slag gaat met de thema’s roken en alcohol gericht op een gezondere sportomgeving is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen.
 • Het online overzicht van het totale sport- en beweegaanbod (inclusief culturele en natuur activiteiten) in de gemeente Wijk bij Duurstede is in 2024 ten opzichte van 2021 verbeterd zichtbaar.

Gezondere sportkantine

Bij een gezondere sportomgeving hoort ook een gezonder voedingsaanbod dat je op een aantrekkelijke manier presenteert, in het zicht zet en makkelijk te pakken en te eten is. Zo wordt de gezondere keuze de makkelijke keuze. Maar hoe doe je dit?

Het thema voeding binnen de werkwijze JOGG-Teamfit is gebaseerd op de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Met de richtlijn van het Voedingscentrum adviseren we sportlocaties over een gezonder aanbod en de presentatie hiervan. Met de bijbehorende checklist van het Voedingscentrum breng je het huidige aanbod en de toegepaste presentatie- en verkooptechnieken in kaart en bepaal je jullie ambitie.

In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn de volgende sportverenigingen bezig met het creëren van een gezonder aanbod in de sportkantine:

Wil je ook aan de slag met een gezondere sportkantine? Neem dan contact op met buurtsportcoach Roben Schenk via Roben@stichtingwijksport.nl.

Rookvrije sportvereniging

Kinderen hebben het recht om in een gezonde en veilige omgeving, en volledig rookvrij, op te groeien. Daar hoort ook een rookvrije sportvereniging bij. Vaak wordt er buiten nog gerookt, zoals langs de lijn. Terwijl zien roken, doet roken.​ Zeker als het gaat om mensen naar wie kinderen opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. ​Een rookvrij sportterrein biedt het goede voorbeeld en draagt bij aan een Rookvrije Generatie. ​

In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn de volgende sportverenigingen/-locaties rookvrij:

Wil je ook aan de slag met een rookvrije sportvereniging? Neem dan contact op met buurtsportcoach Roben Schenk via Roben@stichtingwijksport.nl.

Verantwoord alcoholbeleid

De sportvereniging neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik. Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico’s met zich mee.

Vanuit de overheid bestaat er de alcoholwet. Hierin staat dat alcohol schenken of doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar strafbaar is, maar ook dat je geen alcohol mag schenken als mensen in beschonken toestand zijn.

In de gemeente Wijk bij Duurstede hebben de volgende sportverenigingen een verantwoord alcoholbeleid en bieden 0.0% alcohol mogelijkheden aan:

Wil je ook aan de slag met een verantwoord alcoholbeleid? Neem dan contact op met buurtsportcoach Roben Schenk via Roben@stichtingwijksport.nl.

Verenigingsondersteuning

Met verenigingsondersteuning krijgt een vereniging begeleiding op maat van de buurtsportcoach in samen werking met NOC*NSF of JOGG-teamfit professionals die alle expertise in huis hebben om de sportvereniging verder te helpen met hun specifieke hulpvraag. Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn: hoe zorgen wij als verenigingen voor meer vrijwilligers? Hoe zorgen we voor een rookvrij sportterein? Hoe gaan we als vereniging om met ouders die ongewenst gedrag vertonen?

Vitale sportvereniging?
Onder een ‘vitale sportvereniging’ verstaan wij een sportvereniging die in staat is om nu en in de toekomst de eigen sport(en) duurzaam te kunnen aanbieden en daarnaast haar maatschappelijke rol kan vervullen.

In contact komen met de verenigingsondersteuner en samen opzoek naar de mogelijkheden voor jouw vereniging? Neem dan contact op met buurtsportcoach Roben Schenk via Roben@stichtingwijksport.nl of 06 33567036.

Schoolomgeving

Ambitie

Op school zijn gezonde gewoontes heel normaal en dit is opgenomen in het schoolbeleid. Alle basisscholen in de gemeente doen jaarlijks mee met het gezonde leefstijlprogramma ‘De Voel Jij Je Lekker Tour’ (VJJLT)’ waar aandacht is voor mentale gezondheid, gezonde voeding, sport en bewegen. Op scholen is er aandacht voor de thema’s ‘voeding’ en ‘bewegen en sport’ van de Gezonde School-aanpak en wordt er toegewerkt naar een certificering. School is de plek waar kinderen voedselvaardigheden opdoen en leren over gezonde voeding voor henzelf en voor de aarde (Jong Leren Eten). Hierdoor worden kinderen zelf toegerust om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Scholen stimuleren kinderen om water te drinken (en minder zoete dranken) en doen mee met de nieuwe campagne ‘Wijk drinkt water’. Op school is er aandacht voor de ‘dynamische schooldag’ zoals The Daily Mile en bewegend leren met rekenen en taal. Hierbij is bewegen om te leren, (tijdens het leren en tussen het leren in het klaslokaal, op het schoolplein en de schoolomgeving) een vast onderdeel van het curriculum. De ontwikkeling van de motorische vaardigheden van kinderen vinden scholen belangrijk en kinderen worden met de (wetenschappelijk gevalideerde) MQ Scan motorisch gescreend. Het schoolplein is een leuke en uitdagende plek waar kinderen fijn kunnen bewegen en buitenspelen. De kinderen gaan regelmatig naar natuurrijke plekken voor excursies of buitenlessen.

 

Doelstelling

 • Het aantal scholen dat jaarlijks deelneemt aan de VJJLT is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen. In 2021/2022 deden er 6 van de 11 scholen mee aan de VJJLT.
 • Het aantal groepen 2 t/m 8 dat jaarlijks deelneemt aan het voedings- en beweegpakket van de VJJLT is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen of behouden. In 2021/2022 deden er 14 groepen mee aan de VJJLT.
 • Het aantal scholen dat deelneemt aan het programma ‘Jong Leren Eten’ is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen. Het aantal scholen dat gezonde voeding en/of sport en bewegen heeft geborgd in het beleid is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen.
 • Het aantal groepen dat met de Daily-Mile meedoet is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen.
 • Minimaal 5 van de 10 basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede doet in 2023 mee met de campagne ‘Wijk drinkt water’ en in 2024 is dit ten opzichte van 2023 toegenomen. Het aantal scholen dat jaarlijks de motorische vaardigheden (met de MQ Scan) van de kinderen screent is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen. In 2021/2022 wordt dit door één van de elf scholen gedaan.
 • Het aantal scholen dat een openbaar watertappunt heeft is ten opzichte van 2021 toegenomen.

Buurtomgeving

Ambitie

Ieder kind groeit op in een fijne buurt. Organisaties en bedrijven, zoals supermarkten, dorpshuizen, de kinderboerderij en speeltuinen, dragen bij aan het realiseren van plekken met een beter beweegaanbod en een gezonder voedselaanbod. Samen met o.a. de partners van het programma ‘Groen doet goed’ trekken we op en zetten we ons in om buurten in de gemeente Wijk bij Duurstede rookvrij, groener en aantrekkelijker te maken. Hierdoor kunnen kinderen veelzijdig bewegen en spelen. Binnen de campagne ‘Wijk drinkt water’ plaatsen we één of meer openbare watertappunten op plekken waar veel mensen komen, elkaar ontmoeten, bewegen en spelen.

Doelstelling

 • Het aantal watertappunten in de gemeente Wijk bij Duurstede is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen (in 2021 is het aantal watertappunten 0).
 • In de periode 2022 – 2024 wordt bij minimaal 3 evenementen van de buurtsportcoaches gezonde voeding gepromoot en aangeboden.
 • Speeltuinen nodigen uit tot bewegen en spelen en worden vergroend.
 • Het aantal wandel-, hardloop- en/of bootcamproutes in de gemeente Wijk bij Duurstede is in 2024 ten opzichte van 2021 toegenomen.
 • Supermarkten (Lidl, Albert Heijn en JUMBO) zijn samenwerkingspartner van het JOGG en dragen bij aan een gezondere (voedsel) omgeving.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met

 

Tobias Wijnmaalen

Buurtsportcoach & JOGG-regisseur 

06-17 41 35 17
Tobias@stichtingwijksport.nl

Andere activiteiten

Bekijk de andere activiteiten die Wijksport organiseert

Contact

Neem contact op met Stichting Wijksport