Jaarverslagen

Stichting Wijksport

Jaarverslagen Stichting Wijksport

Natuurlijk stellen wij jaarlijks formele jaarstukken op en een publieksverslag op, inclusief controle door een accountant. Deze worden ook besproken met de gemeente. Daarna ontvangen diverse  partners deze informatie. In het publieksverslag delen wij breder en toegankelijk hoe Stichting WijkSport (SWS) in het verslagjaar gevaren is. Denk aan mooie activiteiten die we samen met de sportaanbieders en de gemeente mogelijk maakten, ontwikkelingen in de sport. Vanzelfsprekend hoort daar ook bij het financiële reilen en zeilen bij en beleidsmatige ontwikkelingen.

Hieronder zijn deze publieksverslagen vanaf 2018 beschikbaar.

Jaarverslag 2022

Welkom op ons gastvrije sportpark

Jaarverslag 2021

Testen, prikken, sporten… repeat

Jaarverslag 2020

Een sportjaar van verstillen èn versnellen

Jaarverslag 2019

Verhelderd beeld op exploitatieresultaat

Jaarverslag 2018

Naar een breed en stabiel bestuursteam

Contact

Neem contact op met Stichting Wijksport