Extra subsidiemogelijkheden voor sportaanbieders in verband met corona

9 juni 2021

 

Naast de reguliere subsidieaanvraag binnen het Sportakkoord is er ook tot en met 31 augustus 2021 eenmalig extra geld beschikbaar. Vanuit het Rijk is namelijk extra geld gekomen om aan de slag te gaan met de gevolgen van de coronacrisis. Dit geld is onder andere beschikbaar voor het ondersteunen van sportaanbieders. Vanuit sportaanbieders horen wij dat het lastig is om leden te behouden en ook weer nieuwe leden te werven. Hiervoor stellen we dus eenmalig extra geld beschikbaar.

Budget
Er is € 10.000 beschikbaar om te besteden aan de ondersteuning van sportaanbieders op het gebied van ledenbehoud- en werving. Een sportaanbieder ontvangt een bedrag van maximaal €500. Op basis van de begroting wordt het subsidiebedrag bepaald. Voor dit budget geldt: OP = OP, dus wees er snel bij!

Spelregels
Verschil met de reguliere aanvraag voor het Sportakkoord is dat dit geld echt bedoeld is voor de eigen vereniging. Samenwerking met andere sportaanbieders mag uiteraard, maar is geen voorwaarde. Voorwaarde voor de subsidie is dat de activiteit gericht moet zijn op ledenbehoud- of werving. Voor de aanvraag dient het bijbehorende begrotingsformat ingediend te worden en een korte omschrijving van de activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Een verantwoording is niet nodig. De subsidie kunt u via dit formulier aanvragen. Meer informatie over deze subsidieaanvraag vind u hier.

Beoordeling en vragen
De subsidieaanvragen voor deze ronde worden beoordeeld door buurtsportcoach Tobias Wijnmaalen en beleidsadviseur sport Jorike Olde Loohuis. Terugkoppeling vindt uiterlijk 2 weken na indiening van de aanvraag plaats. Deze subsidieronde sluit net als de reguliere subsidieronde van het Sportakkoord op 31 augustus.

Beoordeling en vragen
Heeft u vragen over de Corona subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met Tobias Wijnmaalen (coördinator team buurtsportcoaches) via tobias@stichtingwijksport.nl | 06-17413517 of met Jorike Olde Loohuis (beleidsadviseur sport) via j.oldeloohuis@stichtingwijksport.nl| 06-28493322.

 

  Aanvraagformulier

  Contactgegevens

  Omschrijving activiteit

  Geef een korte omschrijving van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt.

  Voor welke doelgroep(en) is de activiteit?

  Als de activiteit met een samenwerkingspartner wordt georganiseerd/uitgevoerd wie is deze partner dan?

  Wanneer vindt de activiteit plaats?

  Waar vindt de activiteit plaats?

  Bijlages

  Upload uw gespecificeerde begroting (alleen PDF of Excel bestanden, kleiner dan 10mb).

  *U ontvangt een kopie van dit ingevulde formulier in uw e-mailadres. Als u geen mail heeft ontvangen dan kan deze in de spam box terecht zijn gekomen.