Vacature bestuurslid

25 mei 2021

 

Stichting WijkSport zoekt een bestuurslid aandachtsgebied personeelszaken, omgang vrijwilligers, secretarisrol* (secretaris)

Deze vacature ontstaat omdat het huidige bestuurslid switcht naar de rol van penningmeester. Secretaris en penningmeester werken onder de gedeelde noemer van Financiën & Bedrijfsvoering. We streven naar een warme en gestructureerde overdracht, waarbij er ook ruim kennis en support is vanuit bestuur en werkorganisatie.
*Hands-on voorbereiden en notuleren van bestuursvergaderingen doet nu een collega-bestuurslid. De komende tijd blijft dit zo, zodat de secretaris zich vooralsnog kan richten op de overige thema’s.

Over het bestuursteam: betrokken sturen, beleid op hoofdlijnen, ruimte geven

Het formeel besturen van Stichting WijkSport ligt in handen van een team van vrijwilligers. Met vijf bestuursleden werken we in goed samenspel met de sportparkmanager vanuit vertrouwen, bouwen aan resultaat, gedeeld leiderschap, continu proberen te verbeteren. Hierbij respecteren we de afbakening tussen besturen (richten) en uitvoeren (inrichten en verrichten). Het bestuursteam handelt als collegiaal bestuur: we zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. Daarbij zijn bestuursleden gekoppeld aan portefeuilles, projecten en thema’s. Vaste portefeuilles zijn: onderhoud vastgoed; HRM, omgang, vrijwilligers; marketing, verkoop, events, horeca; juridisch, contracten, risicomanagement; financiën, control, rapportage; beleid en strategieontwikkeling. In overeenstemming met de statuten zijn altijd minimaal de bestuursrollen ingevuld van voorzitter, penningmeester en secretaris.

Indicatie van het minimale tijdsbeslag

Het bestuursteam vergadert elfmaal per jaar en heeft daarnaast jaarlijks een heidag. De aanvullende maandelijkse samenwerkingsavond is meer gericht op praktische co-creatie op onderwerpen en deliverables waar kennis of inzet vanuit meer aandachtsgebieden nodig is. Als bestuursteam verdelen we de deelname aan bredere bijeenkomsten, zoals rond het Sportakkoord en het Preventieakkoord.

Algemeen profiel bestuursleden Stichting WijkSport

 • Je hebt affiniteit met de doelen, missie en visie van Stichting WijkSport
 • Je geeft actief invulling aan de rol van bestuurslid binnen onze kaders en afspraken.
 • Je bent voldoende betrokken en beschikbaar hiervoor. Je toont hierbij voldoende inzicht in de
  verhouding tussen sportparkmanager, bestuur en stakeholders.
 • Je oefent in teamverband toezicht uit, vanuit onafhankelijkheid en gericht op constructief
  aanmoedigen en besturen. Hierbij ben je goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. We streven naar collegiaal bestuur, waarin we samen verantwoordelijkheid nemen voor het geheel, en ieder vanuit de eigen expertise en bestuursrol ook een bredere belangstelling toont en inbreng heeft.
 • Je hebt kennis en/of ervaring op het gebied van besturen en wil hierin ontwikkelen.
 • Je hebt of ontwikkelt groeiend inzicht in voor SWS helpende netwerken en relevante
  verhoudingen en ontwikkelingen.


  Specifiek profiel voor secretaris, binnen het expertisegebied financieel & bedrijfsvoering

 • Enige achtergrond of interesse op het gebied van HRM of breder management.
 • Actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;

 • Algemeen overzicht houden op de uitvoering van de procedurele zaken binnen het bestuur, in
  afstemming en overleg met de voorzitter.
 • Bestuursvergaderingen voorbereiden vanuit een planning, in afstemming met voorzitter.
  eindverantwoordelijk voor de agenda, agendapost en notulen van de bestuursvergadering;

  Meer informatie
  Meer informatie over Stichting WijkSport is te vinden op www.stichtingwijksport.nl.
  Via sportparkmanager Herke van der Weij kun je een beknopt informatiepakket aanvragen ter oriëntatie. In het vervolggesprek is meer verdiepende informatie beschikbaar.

  Inhoudelijke vragen over deze mooie rol met meerwaarde voor Wijk bij Duurstede? Neem dan contact op met:

 • Herke van der Weij, sportparkmanager sportpark Mariënhoeve, 06 4403 4704 of herke.van.der.weij@stichtingwijksport.nl
 • Connie Eli, voorzitter bestuursteam Stichting WijkSport, via connie.eli@stichtingwijksport.nl
 • Linda van Vemde is als uitgaand secretaris natuurlijk beschikbaar; Herke of Connie leggen graag
  de link.
  Herken je je in het profiel? Dan praten we graag verder!
  Stuur ons uiterlijk 7 juni een korte introductiemail en je CV (of link naar LinkedIN). Dat kan naar secretaris@stichtingwijksport.nl
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Over Stichting WijkSport (SWS)
Stichting WijkSport stimuleert dat inwoners van Wijk bij Duurstede sportief en recreatief in beweging komen en blijven. Hiermee dragen we positief bij aan verbinding, welzijn en vitaliteit. Ons startpunt is het beheren van moderne, veilige en hygiënische sportvoorzieningen en het organiseren van aantrekkelijke, verantwoorde activiteiten die sporten en een gezonde leefstijl bevorderen. Dat doen we zonder winstoogmerk, strevend naar kostendekkende bedrijfsvoering.
Sportcomplex Mariënhoeve omvat inmiddels vele velden voor voetbal, hockey, korfbal, honkbal en softbal; een tennispark, een judohal (dojo), een jeu de boulesbaan binnen en buiten, een complete turnhal, een gymnastiekzaal voor scholen en tafeltennis en ruime sporthallen voor o.a. dans, fitness, korfbal, basketbal, volleybal, zaalhockey en badminton.
Het is belangrijk dat sporters en sportaanbieders op sportcomplex Mariënhoeve kunnen vertrouwen op onze faciliteiten èn bredere expertise. Stichting WijkSport wisselt graag en vaak kennis uit met partners als verenigingen, onderwijs, gemeente en andere partners, om de uitgangspositie te verbeteren voor sport en bewegen.